torsdag 23 augusti 2012

Annat - SHBF söker kurslokal i Stockholm

Eftersom vi håller i SHBFs kurser i Skåne känns det lämpligt att slå ett slag för våra kollegor uppe i Stockholm som rätt akut behöver hitta en ny lokal att hålla sina kurser i. Nedan är saxat från SHBFs hemsida.

Har du lokalen vi letar efter till våra bryggkurser?
Kanske kan ett outhyrt förråd fyllt med cyklar och skräp komma till nytta. Kolla i ditt eget hus eller hos kompisarna. Vi vet att lokalerna finns men har inte lyckats finna dem så för närvarande har kursverksamheten avstannat i Stockholm.
SHBF söker för sin kursverksamhet en lokal i Stockholm med följande
  • 35-50 kvm (max 1000 SEK/kvm/år) (även lokal på 80-120 kvm kan vara intressant)
  • El, vatten, golvbrunn och ventilation eller möjlighet att installera
  • Närhet till spårtrafik
  • Gärna toalett och ljusinsläpp
Lämna gärna tips till kursledaren Dan Nilsson, dan.nilsson(snabela)sylog.se,  070-56 56 746.

Inga kommentarer: